1.Công ty Trầm Hương Trồng ở Hong Kong (Cultivated Agarwood Ltd.)
http://cultivatedagarwood.com

2.Tổ chức Dự án Rừng mưa ở Hà Lan ( The Rainforest Project Foundation)
http://therainforestproject.net

© 2006. Bản quyền thuộc Công Ty TNHH SX TM DV Bảy Núi