Công nghệ này nổi bật là một phương pháp hiệu quả nhất với hai lần cấy tạo trầm để đảm bảo cho năng suất cao trong thời gian ngắn và khả thi trên bình diện rộng. Một công nghệ độc đáo cả về phương pháp lẫn kỹ thuật, thao tác nhanh, ít tốn kém, tiết kiệm lao động, hiệu quả cao trong việc tạo trầm trên cây dó bầu.

Yêu cầu kỹ thuật:

   + Áp dụng cho các cây dó bầu có số đo vòng thân từ 32cm trở lên. Số đo này được tính tại điểm cách mặt đất khỏang 1m4 và được chia làm 3 nhóm kích thước cây tương ứng với số lượng chất cấy:

  • Nhóm 1: Cây có số đo vòng thân từ 32cm đến 44cm.
  • Nhóm 2: Cây có số đo vòng thân từ trên 44cm đến 57cm.
  • Nhóm 3: Cây có số đo vòng thân từ trên 57cm đến 75cm.

   + Cây phải được cấy lần hai trong khoảng  từ 09 đến 12 tháng kể từ lần cấy đầu tiên

   + Kết quả: Sau 2 năm cấy có thể thu được bình quân một cây khoảng 200gr trầm loại tốt dạng lát và 1 kg bột trầm có thể dùng làm nhang hay dầu trầm. Tuy nhiên năng suất trầm còn tùy theo kích thước cây, quá trình chăm sóc, chủng lọai, các yếu tố môi trường cũng như khoảng thời gian đã được tạo trầm (kể cả lần cấy thứ hai).

Sử dụng dịch vụ tạo trầm của Công ty Bảy Núi
là giải pháp tối ưu cho các nhà trồng dó bầu!